Twoja przeglądarka jest nieaktualna. Nasze strony wykorzystują aktualne technologie, które nie są obsługiwane przez Twoją przeglądarkę.


Poszukiwania losów więźniów

Jeszcze do tej pory ludzie z całego świata codziennie kierują zapytania do różnych muzeum i miejsc pamięci, chcąc dowiedzieć się czegoś o losie swoich bliskich, którzy byli przetrzymywani w obozach koncentracyjnych. Czy istnieją może dokumenty, które mogłyby dostarczyć informacji o ich prześladowaniach? Projekt Research Stories umożliwia wgląd w pracę naukową prowadzoną w muzeach i miejscach pamięci: pracownicy starają się na podstawie dokumentacji administracji obozów koncentracyjnych odtworzyć wydarzenia tam mające miejsce. Jednakże ze względu na fakt, że SS zniszczyła wiele dokumentów, praca badawcza niejednokrotnie przypomina działania detektywistyczne.

Jak samemu prowadzić poszukiwania?

Internet zmienił prowadzenie poszukiwań. Zbiory archiwalne są obecnie często dostępne online. Kto obecnie zwraca się z prośbą do archiwów, muzeum i miejsc pamięci często już na własną rękę rozpoczął poszukiwania. Jednakże do interpretacji dokumentów, jak np. lista transportowa, potrzebna jest wiedza specjalistyczna. Dlatego chcielibyśmy podzielić się z doświadczeniami archiwów Muzeum i Miejsc Pamięci oraz udzielić kilku wskazówek.